plats för personlighet

Kvalitet

Två elever diskuterar en jordglob.
kvalitet är viktigt för oss

kort om kvalitetsarbetet

Du är unik och det unika med CyberGymnasiet är att vi hjälper dig att ta vara på alla dina bästa egenskaper.

Här hittar du våra kvalitetsrapporter som kartlägger vårt systematiska kvalitetsarbete. Du hittar även var du kan lämna dina synpunkter på verksamheten.

Lärare hjälper sin elev på lektionen.
plats för personlighet

Kvalitetsrapport

Varje år publicerar vi en kvalitetsrapport som beskriver skolans systematiska kvalitetsarbete. Huvudman och rektor ansvarar för att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.
dina synpunkter är viktiga för oss

Lämna Synpunkter

Alla huvudmän har ett ansvar enligt skollagen att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som bedrivs.

Klagomålshantering innebär att elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

I bifogade blankett når du CyberGymmasiet Stockholm AB som är huvudman för CyberGymnasiet och kan beskriva dina synpunkter.
Lärare håller i en lektion.
Glad elev tittar bakåt.

Kvalitetsrapport

Varje år publicerar vi en kvalitetsrapport som beskriver skolans systematiska kvalitetsarbete. Huvudman och rektor ansvarar för att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.

Glad elev tittar bakåt.

Likabehandl
ingsplan

Ingen mobbning, kränkande behandling, rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Cybergymnasiet.

Elever och personal förstår och agerar utifrån gemensamt förankrad värdegrund på skolan som stämmer väl överens med de demokratiska grunder skolan vilar på.

Glad elev tittar bakåt.

Klagomål

Alla huvudmän har ett ansvar enligt skollagen att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som bedrivs.

Klagomålshantering innebär att elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

I bifogade blankett når du CyberGymmasiet Stockholm AB som är huvudman för CyberGymnasiet och kan beskriva ditt klagomål.

vill du veta mer?

Kontakta oss

Har du ytterligare frågor om hur vi jobbar med kvalitet och hur det är kopplat till vår undervisning? Läs mer om skolan eller kontakta oss direkt!