vi tar hand om dig

Elevhälsan

Två elever diskuterar en jordglob.

STÖD UNDER DIN STUDIETID

Som elev på CyberGymnasiet Stockholm är du trygg om du behöver stöd med dina studier och i största möjliga mån om du behöver hjälp med andra problem. CyberGymnasiet Stockholm har egen anställd personal som du kan vända dig till för att få hjälp. Det gäller både ditt studieresultat och din psykiska och fysiska hälsa, som enligt vårt sätt att se går hand i hand. Skulle det uppstå något problem som inte vår egen personal kan hjälpa till med, sätts individanpassade extraresurser in.

DIN MENTOR – EN LÄNK MELLAN SKOLAN OCH HEMMET

Varje elev har en egen mentor med uppgift att vara din närmaste kontakt i skolan. Det är till mentorn du primärt vänder dig med frågor och bekymmer. Mentorn har också till uppgift att följa din utveckling och att vara din vårdnadshavares kontaktperson i skolan. Förutom regelbundna utvecklingssamtal kan mentorn även nås via epost- och telefonkontakt.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Skolans Studie- och yrkesvägledare stöttar vid frågor kring val av program, inriktningar och kurser samt kring ditt framtida yrkesval.

KURATORER

Skolans kuratorer stöttar dig vid behov, så att du kan fullfölja dina gymnasiestudier på ett så bra sätt som möjligt.

ELEVSTÖDJARE

Elevstödjare utgör en värdefull grund för sammanhållningen. Med dem kan du bygga upp en informell, kravlös och avslappnad relation. Du kan få stöd både med studierna och i andra frågeställningar, i den grad du själv vill. Våra elevstödjare bidrar även med en konstant vuxennärvaro i skolans lokaler alla dagar.

SKOLSKÖTERSKA/-LÄKARE

Skolsköterskan står för den vardagliga hälsovården.

Skolläkaren besöker skolan regelbundet, tid bokas genom skolsköterskan.

snacka med någon som har koll

Studievägledare

Skolans Studie- och yrkesvägledare stöttar vid frågor kring val av program, inriktningar och kurser samt kring ditt framtida yrkesval.

Kontakta oss

Har du fler frågor om vår elevhälsa, eller vill du komma i kontakt med en av våra SYV:ar? Du är alltid välkommen att kontakta oss direkt!