Teknik

:

Arkitektur

Teknikprogrammet – Inriktning: Samhällsbyggande och miljö

Profil:

Arkitektur

Vill du sätta din prägel på framtidens städer och samhälle? Vill du arbeta för att dina medmänniskor ska få möjlighet till ett eget hållbart boende?

Inom profilen Arkitektur utvecklar du din förmåga att rita och konstruera byggnader från idé till färdig modell. Du lär dig bygga både fysiska och digitala modeller, och utforskar hur du genom arkitektur förhåller dig till människors olika behov. Du får förståelse för hur människor, byggnader och platser samspelar, samtidigt som du övar din tekniska kunskap. Inom profilen får du skapa din egen arbetsprovportfolio, men får också de kunskaper som krävs för att söka till arkitektskolor och ingenjörsutbildningar.

Utbildningen kan leda till yrken som arkitekt, byggnadsingenjör, designer, samhällsplanerare, ingenjör/civilingenjör och stadsplanerare.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma ämnen 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Inriktning Samhällsbyggande och miljö 300
Arkitektur – hus 100
Byggnadsverk 100
Hållbart samhällsbyggande 100
Programfördjupning Arkitektur 400
Arkitektur-rum 100
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Cad 1 50
Cad 2 50
Teknik specialisering 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Sagt om utbildningen

"Tycker att vi alla elever trivs och har kul tillsammans på rasterna"

Elev
,
Ekonomiprogrammet

"Lärarna gör sitt bästa för att vi ska utvecklas och nå våra mål."

Elev
,
Estetiska programmet

"Det finns så många bra lärare och de bryr sig verkligen om eleverna och hjälper så gott de kan för att eleverna ska nå sina mål."

Elev
,
Hantverksprogrammet

"Bra lärare, bra planering, bra mat, stora klassrum."

Elev
,
Teknikprogrammet
intresserad av den här utbildningen?

Kom och upptäck mer på plats!

Det bästa du kan göra för att lära dig mer om en skola och ett program är att komma och besöka oss på plats. Då kan du se våra lokaler, känna in stämningen och upptäcka hur vi gör plats för personlighet!