Samhällsvetenskap

:

Globalt engagemang

Samhällsvetenskapsprogrammet – Inriktning: Samhällsvetenskap

Profil:

Globalt engagemang

Bryr du dig om vad som händer i världen? Undrar du varför konflikter uppstår och hur krig börjar? Vill du lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar och hur relationen till övriga världen ser ut?

Vår profil Globalt engagemang behandlar samhällsvetenskapliga frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får en grundläggande förståelse för vilka drivkrafter människan har som individ, gruppmedlem och deltagare i en samhällsgemenskap. Du kommer även att utveckla din föråga att tillämpa relevanta metoder för att tolka och förstå samband inom samhällsvetenskapliga frågor.

Utbildningen passar dig som är intresserad av samhället – både nationellt och internationellt – och vill utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden med ett globalt synsätt.

Profilen passar dig som vill studera vidare till exempelvis polis, journalist, samhällsvetare, samhällsanalytiker, lärare eller jurist.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma ämnen 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Inriktning Samhällsvetenskap 450
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Programfördjupning Globalt engagemang 300
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Internationella relationer 100
Politik och hållbar utveckling 100
Övrigt 300
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200

Sagt om utbildningen

"Tycker att vi alla elever trivs och har kul tillsammans på rasterna"

Elev
,
Ekonomiprogrammet

"Lärarna gör sitt bästa för att vi ska utvecklas och nå våra mål."

Elev
,
Estetiska programmet

"Det finns så många bra lärare och de bryr sig verkligen om eleverna och hjälper så gott de kan för att eleverna ska nå sina mål."

Elev
,
Hantverksprogrammet

"Bra lärare, bra planering, bra mat, stora klassrum."

Elev
,
Teknikprogrammet
intresserad av den här utbildningen?

Kom och upptäck mer på plats!

Det bästa du kan göra för att lära dig mer om en skola och ett program är att komma och besöka oss på plats. Då kan du se våra lokaler, känna in stämningen och upptäcka hur vi gör plats för personlighet!

Andra profiler på

Samhällsvetenskap